FEEDING PROGRAM : Vice Mayor Yvonne Kathrina S. Florida, pinakain ang mga indigenous people sa barangay Labben